FANDOM


Xe rung

Biểu tượng Xe Rung

Xe Rung là một Kiến trúc được đặt tại Thành phố Ranhorn. Tại đây, người chơi có thể thiết lập lại hoặc ẩn dật anh hùng.

Thiết lập lại anh hùngSửa đổi

Khi người chơi chọn thiết lập lại anh hùng, họ sẽ nhận lại tất cả những gì họ đã trả để nâng cấp cho anh hùng đó, bao gồm
Điểm kinh nghiệm-icon
,
Vàng-icon
,
Bản chất anh hùng-icon
,... và cả trang bị đã trang bị cho anh hùng đó về Giỏ đồ của người chơi.


Chi phí để thực hiện ứng với mỗi anh hùng là
Kim cương-icon20

Ẩn dật anh hùngSửa đổi

Đây là tính năng để người chơi loại bỏ những anh hùng phẩm chất Thường được sở hữu trong quá trình Triệu hồi anh hùng trong Quán rượu.

Tương tự như Thiết lập lại anh hùng, nếu anh hùng đem ẩn dật có mang trang bị hay được nâng cấp thì mọi nguyên liệu sẽ đã trả về Giỏ đồ của người chơi.

Ứng với mỗi anh hùng đã ẩn dật, người chơi nhận được
Tiền anh hùng-icon160
Bản chất anh hùng-icon5
.

Doanh TrạiSửa đổi

Đây là một cửa hàng để đổi
Tiền anh hùng-icon
thu được từ việc Ẩn dật anh hùng lấy những vật phẩm được liệt kê bên dưới.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.