Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement

Biểu tượng Xe Rung

Xe Rung là một Kiến trúc được đặt tại Thành phố Ranhorn. Tại đây, người chơi có thể thiết lập lại hoặc ẩn dật anh hùng.

Thiết lập lại anh hùng[]

Khi người chơi chọn thiết lập lại anh hùng, họ sẽ nhận lại tất cả những gì họ đã trả để nâng cấp cho anh hùng đó, bao gồm

Điểm Kinh Nghiệm

,

Vàng

,

Bản Chất Anh Hùng

,... và cả trang bị đã trang bị cho anh hùng đó về Giỏ đồ của người chơi.


Chi phí để thực hiện ứng với mỗi anh hùng là

kim cương20

Ẩn dật anh hùng[]

Đây là tính năng để người chơi loại bỏ những anh hùng phẩm chất Thường được sở hữu trong quá trình Triệu hồi anh hùng trong Quán rượu.

Tương tự như Thiết lập lại anh hùng, nếu anh hùng đem ẩn dật có mang trang bị hay được nâng cấp thì mọi nguyên liệu sẽ đã trả về Giỏ đồ của người chơi.

Ứng với mỗi anh hùng đã ẩn dật, người chơi nhận được

Tiền Anh hùng160

Bản Chất Anh Hùng5

.

Doanh Trại[]

Đây là một cửa hàng để đổi

Tiền Anh hùng

thu được từ việc Ẩn dật anh hùng lấy những vật phẩm được liệt kê bên dưới.

Advertisement