FANDOM


Tasi
Thăng Thiên
sâu hy vọng
Tasi
Người rừng
Người rừng
Trí tuệ
Trí tuệ
Tasi-fullview
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 5%
 563943
 46995
 8087
 5%
Kỹ năng


Tasi-skill1
Ngủ gật
 • Tasi khiến toàn bộ mục tiêu rơi vào giấc ngủ trong 4 giây. Khi thức dậy, chúng sẽ ch5u 25% sát thương nhận được khi đang ngủ.
  • Lv.2: Quân địch bị đánh dấu trong 5 giây
  • Lv.3: Sát thương gây ra sau khi thức dậy tăng lên 30%


Tasi-skill2
Nàng tiên trong mộng
 • Tasi triệu hồi một nàng tiên phép thuật xuất hiện trong 10 giây và định kỳ tấn công quân địch hoặc chữa lành cho đồng đội. Nàng tiên gây 55% sát thương cho địch và chữa lành cho đồng đội trong 55%.
  • Lv.2: Giá trị sát thương và chữa lành tăng lên đến 60%
  • Lv.3: Khả năng Chạy nhanh tăng trong 13 giây
  • Lv.4: Giá trị sát thương và chữa lành tăng lên đến 65%


Tasi-skill3
Xua đuổi
 • Tasi xua đuổi mục tiêu địch mạnh nhất trong 4 giây. Khi đang ở trạng thái bị xua đuổi, quân địch không thể tấn công và cũng không bị tấn công.
  • Lv.2: Lấy đi 40% hiệu quả tấn công của mục tiêu
  • Lv.3: Quân địch bị đánh dấu trong 6 giây


Tasi-skill4
Dịch chuyển
 • Tasi có thể dịch chuyển ra sau lưng đồng minh hoặc sau lưng địch khi bị tấn công. Nếu Tasi dịch chuyển sang bên cạnh đồng minh, tốc độ của đồng minh đó sẽ tăng lên, nếu Tasi dịch chuyển ra sau lưng địch, chúng sẽ chịu 140% sát thương. Khả năng này có thời gian hồi chiêu 6 giây.
  • Lv.2: Thời gian hồi chiêu giảm đi mỗi khi Tasi bị tấn công
  • Lv.3: Sát thương tăng đến 170%

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần
Phe
Thiên Thần
Địa ngục
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng
Phe
Ánh Sáng
Người thú
Phe
Người Thú
Người rừng
Phe
Người Rừng
TasiTasi
Xác ướp
Phe
Xác Ướp
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.