FANDOM


Seirus
Thăng Thiên
Vị cứu tinh của biển cả
Seirus
Người rừng
Người rừng
Sức mạnh
Sức mạnh
Seirus-fullview
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 2819
 160
 39
 5%
 776055
 44134
 10909
 5%
Kỹ năng


Seirus-skill1
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:


Seirus-skill2
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:
  • Lv.4:


Seirus-skill3
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:


Seirus-skill4
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần
Phe
Thiên Thần
Địa ngục
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng
Phe
Ánh Sáng
Người thú
Phe
Người Thú
Người rừng
Phe
Người Rừng
SeirusSeirus
Xác ướp
Phe
Xác Ướp
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.