Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement
Seirus.jpg
Thăng Thiên
Vị cứu tinh của biển cả
Seirus
Người rừng.png
Người rừng
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Seirus-fullview.png
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 2819
 160
 39
 5%
 776055
 44134
 10909
 5%
Kỹ năng


Seirus-skill1.png
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:


Seirus-skill2.png
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:
  • Lv.4:


Seirus-skill3.png
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:


Seirus-skill4.png
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần.png
Phe
Thiên Thần
Địa ngục.png
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng.png
Phe
Ánh Sáng
Người thú.png
Phe
Người Thú
Người rừng.png
Phe
Người Rừng
Seirus.jpgSeirus
Xác ướp.png
Phe
Xác Ướp
Advertisement