Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement
Saveas.jpg
Huyền thoại-viền.png
Huyền Thoại+
Trái tim khỏe mạnh
Saveas
Người thú.png
Người thú
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Saveas-fullview.png
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 ??%
 119104
 8149
 1504
 20%%
Kỹ năng


Saveas-skill1.png
Nộ Tâm (chủ động) - Chuyển hóa sinh mệnh thành tốc đánh cực đại cho bản thân.
 • Cấp 1 (Lvl. 1) - Saveas hy sinh 8% sinh mệnh để tăng tốc độ đánh tay trong 10 giây.
 • Cấp 2 (Lvl. 61) - Saveas hy sinh 8% sinh mệnh để tăng tốc độ đánh tay trong 10 giây. Thời gian chờ của kỹ năng sẽ kết thúc ngay lập tức khi Saveas hạ sát (hoặc hỗ trợ hạ sát) bất kỳ kẻ địch nào.
 • Cấp 3 (Lvl. 121) - Saveas hy sinh 8% sinh mệnh để tăng tốc độ đánh tay trong 10 giây. Saveas lập tức hồi phục 20% sinh mệnh tối đa, kèm theo thời gian chờ của kỹ năng sẽ kết thúc ngay lập tức khi Saveas hạ sát (hoặc hỗ trợ hạ sát) bất kỳ kẻ địch nào.
  • Lv.2:
  • Lv.3:


Saveas-skill2.png
Huyết Thương (bị động) - Saveas đốt sinh mệnh để tăng sát thương cho mỗi đòn đánh.
 • Cấp 1 (Lvl. 11) - Với mỗi đòn đánh, Saveas đốt 8% sinh mệnh tối đa để gia tăng sức mạnh. Sát thương cộng thêm có giá trị tương đương 130% lượng máu hy sinh.
 • Cấp 2 (Lvl. 21) - Với mỗi đòn đánh, Saveas đốt 8% sinh mệnh tối đa để gia tăng sức mạnh. Sát thương cộng thêm có giá trị tương đương 150% lượng máu hy sinh.
 • Cấp 3 (Lvl. 81) - Với mỗi đòn đánh, Saveas đốt 8% sinh mệnh tối đa để gia tăng sức mạnh. Sát thương cộng thêm có giá trị tương đương 175% lượng máu hy sinh.
 • Cấp 4 (Lvl. 141) - Với mỗi đòn đánh, Saveas đốt 8% sinh mệnh tối đa để gia tăng sức mạnh. Sát thương cộng thêm có giá trị tương đương 200% lượng máu hy sinh.
  • Lv.2:
  • Lv.3:
  • Lv.4:


Saveas-skill3.png
Lùi Một Bước Tiến Ba Bước (nội tại) - Saveas hy sinh sinh mệnh hiện tại để hồi phục sinh mệnh tối đa.
 • Cấp 1 (Lvl. 41) - Saveas đốt 8% lượng máu hiện tại mình có để hồi phục 4% sinh mệnh tối đa trong 10 giây.
 • Cấp 2 (Lvl. 101) - Khi kỹ năng kích hoạt, trong 10 giây, Saveas đốt 8% lượng máu hiện tại để hồi phục 4% sinh mệnh tối đa, đồng thời giảm 30% sát thương phải nhận từ kẻ địch.
  • Lv.2:

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần.png
Phe
Thiên Thần
Địa ngục.png
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng.png
Phe
Ánh Sáng
Người thú.png
Phe
Người Thú
Saveas.jpgSaveas
Người rừng.png
Phe
Người Rừng
Xác ướp.png
Phe
Xác Ướp
Advertisement