FANDOM


Raine
Thăng Thiên
Người từ chối cái chết
Raine
Ánh sáng
Ánh sáng
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Raine-fullview
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 5%
 546442
 48088
 7759
 5%
Kỹ năng


Raine-skill1
Phá hỏng
 • Raine đánh dấu quân địch bằng biểu tượng tiền thưởng trong 8 giây. Mọi quân địch có biểu tượng tiền thưởng trên đầu sẽ chịu thêm 15% sát thương khi bị tấn công. Nếu Raine hoặc đồng minh giết địch bị ảnh hưởng bởi khả năng này thì sẽ phục hồi nhanh năng lượng.
  • Lv.2: Quân địch bị đánh dấu trong 10 giây. Quân địch chịu thêm 20% sát thương. Hiệu quả ra đòn quyết định của đồng minh tăng khi quân địch bị giết sau khi đánh dấu.
  • Lv.3: Quân địch bị đánh dấu 12 giây


Raine-skill2
Bắn chặn
 • Raine bắn một loạt đạn, mỗi viên đạn gây 28% sát thương cho mục tiêu địch. Viên đạn cuối cùng bắn ra gây đòn quyết định cho quân địch và khiến chúng ngã xuống đất.
  • Lv.2: Sát thương tăng đến 30%
  • Lv.3: Sát thương tăng đến 33%
  • Lv.4: Sát thương tăng đến 36%


Raine-skill3
Khóa chặn
 • Tốc độ của Raine tăng đến 40% khi có khóa chặn quân địch có 50% sức khỏe trở xuống và liên tục bắn đạn tấn công.
  • Lv.2: Khả năng Chạy nhanh tăng đến 50%. Phục hồi 100 điểm năng lượng khi mục tiêu địch chết.
  • Lv.3: Khả năng Chạy nhanh tăng đến 60%. Phục hồi 120 điểm năng lượng khi khả năng có hiệu lực.


Raine-skill4
Khai thác
 • Khai thác là một khả năng thụ động cho phép Raine càng gây thêm sát thương cho địch thì chúng sẽ càng bị yếu hơn và tăng khả năng sát thương của cô lên 20%.
  • Lv.2: Tăng sát thương của đồng minh lên đến 12%
  • Lv.3: Sát thương của Raine tăng đến 25%. Sát thương của đồng minh tăng đến 15%

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần
Phe
Thiên Thần
Địa ngục
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng
Phe
Ánh Sáng
RaineRaine
Người thú
Phe
Người Thú
Người rừng
Phe
Người Rừng
Xác ướp
Phe
Xác Ướp
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.