FANDOM


Quánrượu-banner

Quán Rượu Thượng Lưu là một Kiến trúc được đặt tại Thành phố Ranhorn. Ở đây, người chơi có thể lựa chọn 3 Gói Triệu hồi khác nhau. Bao gồm:

Gói Thông thường Sửa đổi

Gói thông thường-banner

Khung Gói Thông thường

Có thể ngẫu nhiên Triệu hồi bất kỳ anh hùng của Phe phái nào bằng cách dùng
Bí kíp thường-icon
hoặc
Kim cương-icon
.
 • Mỗi lần Triệu hồi cần
  Bí kíp thường-icon1
  hoặc
  Kim cương-icon300
  .
 • Có thể lựa chọn Triệu hồi 10 lần bằng
  Bí kíp thường-icon10
  hoặc
  Kim cương-icon2700
  .
 • Mỗi lần Triệu hồi sẽ nhận được
  Tiền quán rượu-icon1
  .
 • Tỷ lệ Phẩm chất anh hùng khi Triệu hồi
  • Thường : 51.69%
  • Hiếm : 43.70%
  • Cao Cấp : 4.61%

Gói Đồng hành Sửa đổi

Gói đồng hành-banner

Khung Gói Đồng hành

Sử dụng
Điểm đồng hành-icon
để Triệu hồi anh hùng của bất kỳ Phe phái nào.
 • Mỗi lần Triệu hồi cần
  Điểm đồng hành-icon10
  .
 • Có thể lựa chọn Triệu hồi 10 lần cùng lúc bằng
  Điểm đồng hành-icon100
  .
 • Tỷ lệ Phẩm chất anh hùng khi Triệu hồi
  • Thường : 52.80%
  • Hiếm : 44.79%
  • Cao Cấp : 2.41%

Gói Phe phái Sửa đổi

 • Khung Gói Phe Ánh Sáng
 • Khung Gói Người Rừng
 • Khung Gói Phe Người Thú
 • Khung Gói Phe Xác Ướp
Sử dụng
Bí kíp phe phái-icon
để Triệu hồi anh hùng ngẫu nhiên theo Phe phái được chọn.
 • Mỗi lần Triệu hồi cần
  Bí kíp phe phái-icon1
  .
 • Có thể lựa chọn Triệu hồi 10 lần cùng lúc bằng
  Bí kíp phe phái-icon10
  .
 • Mỗi lần Triệu hồi sẽ nhận được
  Tiền quán rượu-icon1
  .
 • Phe phái sẽ được thay đổi mỗi 24 giờ.
 • Tỷ lệ Phẩm chất anh hùng khi Triệu hồi
  • Thường : 51.69%
  • Hiếm : 43.70%
  • Cao Cấp : 4.61%

Đổi Tiền Quán Rượu Sửa đổi

Bạn có thể đổi
Tiền quán rượu-icon100
để lựa chọn 1 Phe phái bất kỳ, nhưng sẽ ngẫu nhiên nhận được anh hùng của Phe đó với phẩm chất Cao Cấp.

Ngoài lề Sửa đổi

 • Trong bản cập nhật 1.14.01, tính năng Quán Rượu được thay thế vai trò lúc trước của Thư Viện.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.