Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement
Quánrượu-banner.png

Quán Rượu Thượng Lưu là một Kiến trúc được đặt tại Thành phố Ranhorn. Ở đây, người chơi có thể lựa chọn 3 Gói Triệu hồi khác nhau. Bao gồm:

Gói Thông thường[]

Khung Gói Thông thường

Có thể ngẫu nhiên Triệu hồi bất kỳ anh hùng của Phe phái nào bằng cách dùng

Bí Kíp Thường

hoặc

Kim cương

.

 • Mỗi lần Triệu hồi cần
  Bí Kíp Thường1
  hoặc
  Kim cương300
  .
 • Có thể lựa chọn Triệu hồi 10 lần bằng
  Bí Kíp Thường10
  hoặc
  Kim cương2700
  .
 • Mỗi lần Triệu hồi sẽ nhận được
  Tiền Quán Rượu1
  .
 • Tỷ lệ Phẩm chất anh hùng khi Triệu hồi
  • Thường : 51.69%
  • Hiếm : 43.70%
  • Cao Cấp : 4.61%

Gói Đồng hành[]

Khung Gói Đồng hành

Sử dụng

Điểm Đồng hành

để Triệu hồi anh hùng của bất kỳ Phe phái nào.

 • Mỗi lần Triệu hồi cần
  Điểm Đồng hành10
  .
 • Có thể lựa chọn Triệu hồi 10 lần cùng lúc bằng
  Điểm Đồng hành100
  .
 • Tỷ lệ Phẩm chất anh hùng khi Triệu hồi
  • Thường : 52.80%
  • Hiếm : 44.79%
  • Cao Cấp : 2.41%

Gói Phe phái[]

Sử dụng

Bí Kíp Phe Phái

để Triệu hồi anh hùng ngẫu nhiên theo Phe phái được chọn.

 • Mỗi lần Triệu hồi cần
  Bí Kíp Phe Phái1
  .
 • Có thể lựa chọn Triệu hồi 10 lần cùng lúc bằng
  Bí Kíp Phe Phái10
  .
 • Mỗi lần Triệu hồi sẽ nhận được
  Tiền Quán Rượu1
  .
 • Phe phái sẽ được thay đổi mỗi 24 giờ.
 • Tỷ lệ Phẩm chất anh hùng khi Triệu hồi
  • Thường : 51.69%
  • Hiếm : 43.70%
  • Cao Cấp : 4.61%

Đổi Tiền Quán Rượu[]

Bạn có thể đổi

Tiền Quán Rượu100

để lựa chọn 1 Phe phái bất kỳ, nhưng sẽ ngẫu nhiên nhận được anh hùng của Phe đó với phẩm chất Cao Cấp.

Ngoài lề[]

 • Trong bản cập nhật 1.14.01, tính năng Quán Rượu được thay thế vai trò lúc trước của Thư Viện.
Advertisement