Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement
Pha lê vang dội.jpg

Pha Lê Vang Dội sẽ được mở khi hoàn thành Chương 4-36. Kiến trúc này được đặt tại Thành phố Ranhorn.

Đây là nơi đặt 5 anh hùng có Cấp độ cao nhất vào Pha lê 5 cánh và bạn có thể đặt các anh hùng khác vào những vị trí bên dưới để nhận Cấp độ thấp nhất của anh hùng trong số anh hùng đặt trên Pha lê.

Tính năng[]

  • Giúp các anh hùng đặt ở những ô bên dưới đạt Cấp độ bằng với anh hùng có Cấp độ thấp nhất trên Pha lê (bất kể giới hạn Cấp theo phẩm chất anh hùng).
  • Các anh hùng được đặt ở vị trí bên dưói không thể thăng cấp như bình thường.
  • Khi tháo anh hùng ở vị trí bên dưới thì sẽ cần 24 giờ để khôi phục lại vị trí đã tháo (có thể bỏ qua thời gian chờ nếu trả
    Kim cương100
    .)
Advertisement