FANDOM


Numisu
Thăng Thiên
Nhà tiên tri toàn năng
Numisu
Người thú
Người thú
Trí tuệ
Trí tuệ
Numisu-fullview
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 5%
 585787
 44809
 8634
 5%
Kỹ năng


Numisu-skill1
Vụ nổ vang dội
 • Numisu tạo sóng xung kích bùng nổ gây 150% sát thương cho toàn bộ quân địch trúng đòn. Nếu sóng xung kích đánh trúng vật tổ của Numisu, chúng sẽ được kích hoạt và lại tiếp tục gây sát thương với giá trị ban đầu.
  • Lv.2: Sát thương tăng đến 170%
  • Lv.3: Sát thương tăng đến 190%


Numisu-skill2
Vật tổ tái sinh
 • Numisu đặt một vật tổ tái sinh giúp đồng minh gần đó trước tiên phục hồi 80% trong tổng hiệu quả tấn công. Vật tổ sau đó tiếp tục hoạt động và dần dần phục hồi cho đồng minh. Vật tổ tái sinh có thể bị địch nhắm đến và phá hủy.
  • Lv.2: Phục hồi 95% trong tổng giá trị Hiệu quả tấn công.
  • Lv.3: Phục hồi 110% trong tổng giá trị Hiệu quả tấn công.
  • Lv.4: Phục hồi 125% trong tổng giá trị Hiệu quả tấn công.


Numisu-skill3
Vật tổ tấn công
 • Numisu đặt một vật tổ tấn công sau lưng địch gây 120% sát thương cho quân địch xung quanh. Vật tổ tấn công có nhiều sức khỏe cũng như áo giáp và có thể dùng để chuyển hướng các đợt tấn công từ các đồng minh của Numisu.
  • Lv.2: Vật tổ tấn công tự phục hồi 10% sức khỏe mỗi giây.
  • Lv.3: Sát thương tăng đến 150%


Numisu-skill4
Cuồng tín
 • Numisu tăng Tốc độ hiệu quả tấn công cao nhất của đồng minh lên 20 trong 10 giây.
  • Lv.2: Tốc độ tăng 35
  • Lv.3: Khả năng Chạy nhanh tăng 12 giây

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần
Phe
Thiên Thần
Địa ngục
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng
Phe
Ánh Sáng
Người thú
Phe
Người Thú
NumisuNumisu
Người rừng
Phe
Người Rừng
Xác ướp
Phe
Xác Ướp
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.