Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement
Mirael.jpg
Huyền thoại-viền.png
Huyền Thoại+
Đèn Cầy
Mirael
Ánh sáng.png
Ánh sáng
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Mirael-fullview.png
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 ??%
 ??
 ??
 ??
 ??%
Kỹ năng


Mirael-skill1.png
Phượng Hoàng Lửa
 • Mirael triệu hồi một chú phượng hoàng lửa nhấn chìm mọi quân địch mà cô nhìn thấy, gây 250% sát thương.
  • Lv.2: Sát thương mà quân địch ở gần phải chịu được nhân lên gấp 1.5 lần
  • Lv.3: Sát thương mà quân địch ở gần phải chịu được nhân lên gấp 2.25 lần


Mirael-skill2.png
Cầu Lửa
 • Mirael bắn nhanh liên tiếp ba quả cầu lửa vào mục tiêu ngẫu nhiên, gây 100% sát thương.
  • Lv.2: Sát thương tăng đến 110%
  • Lv.3: Mỗi quả cầu lửa đều gây sát thương diện rộng
  • Lv.4: Sát thương tăng đến 130%


Mirael-skill3.png
Khiên Lửa
 • Mirael ném một chiếc khiên lửa quanh đồng đội có sức khoẻ yếu nhất, giảm nhẹ đến 320% sát thương ma thuật.
  • Lv.2: Khiên Lửa gây sát thương dần dần cho quân địch ở gần

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần.png
Phe
Thiên Thần
Địa ngục.png
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng.png
Phe
Ánh Sáng
Mirael.jpgMirael
Người thú.png
Phe
Người Thú
Người rừng.png
Phe
Người Rừng
Xác ướp.png
Phe
Xác Ướp
Advertisement