Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement
Merek.jpg
Thường
Merek
Ánh sáng.png
Ánh sáng
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Merek-fullview.png
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 5%
 15879
 1077
 209
 5%
Kỹ năng


Merek-skill1.png
Phước Thánh

Merek chữa lành cho đồng đội bị thương nặng nhất bằng 200% hiệu quả tấn công của anh và cũng giúp họ tăng hiệu quả phòng thủ.


Merek-skill2.png
Sức Mạnh Thần Thánh

Merek chữa lành cho đồng đội bị thương nặng nhất bằng 60% tổng hiệu quả tấn công của anh.

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần.png
Phe
Thiên Thần
Địa ngục.png
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng.png
Phe
Ánh Sáng
Merek.jpgMerek
Người thú.png
Phe
Người Thú
Người rừng.png
Phe
Người Rừng
Xác ướp.png
Phe
Xác Ướp
Advertisement