FANDOM


Merek
Thường
Merek
Ánh sáng
Ánh sáng
Trí tuệ
Trí tuệ
Merek-fullview
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 5%
 15879
 1077
 209
 5%
Kỹ năng


Merek-skill1
Phước Thánh

Merek chữa lành cho đồng đội bị thương nặng nhất bằng 200% hiệu quả tấn công của anh và cũng giúp họ tăng hiệu quả phòng thủ.


Merek-skill2
Sức Mạnh Thần Thánh

Merek chữa lành cho đồng đội bị thương nặng nhất bằng 60% tổng hiệu quả tấn công của anh.

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần
Phe
Thiên Thần
Địa ngục
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng
Phe
Ánh Sáng
MerekMerek
Người thú
Phe
Người Thú
Người rừng
Phe
Người Rừng
Xác ướp
Phe
Xác Ướp
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.