Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement
Lucius.jpg
Thăng Thiên
Người mang ánh sáng
Lucius
Ánh sáng.png
Ánh sáng
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Lucius-fullview.png
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 5%
 681978
 39782
 8743
 5%
Kỹ năng


Lucius-skill1.png
Thần linh bảo vệ
 • Lucius ban phước lành cho mọi đồng minh bằng một chiếc khiên thần thánh giảm 500% sát thương trong 8 giây.
  • Lv.2: Khiên kéo dài trong 10 giây. Khiên phục hồi dần sức khoẻ.
  • Lv.3: Khiên giảm 550% sát thương


Lucius-skill2.png
Cú đánh thần kỳ
 • Lucius đập mạnh búa chiến xuống mặt đất gây sóng xung kích khiến quân địch ở gần té ngã đồng thời cũng gây sát thương 130% trên diện rộng.
  • Lv.2: Sát thương tăng đến 150%
  • Lv.3: Sát thương giảm xuống 20% cho mỗi quân địch bị té ngã. Khả năng này kéo dài trong 8 giây.
  • Lv.4: Sát thương tăng đến 160%


Lucius-skill3.png
Phước thánh
 • Lucius chữa lành cho đồng minh có sức khỏe thấp nhất trong 200% hiệu quả tấn công của anh và tăng hiệu quả phòng thủ của họ trong 5 giây.
  • Lv.2: Tốc độ phục hồi sức khỏe tăng đến 75% khi sức khỏe đồng minh bị giám
  • Lv.3: Phục hồi sức khỏe tăng đến 220% Hiệu quả tấn công


Lucius-skill4.png
Khiên phước lành
 • Lucius tạo một chiếc khiên phước lành tăng đáng kể hiệu quả phòng thủ của anh trong 5 giây.
  • Lv.2: Năng lượng phục hồi do bị thương tăng lên 200% khi khiên của Lucius được giơ lên.
  • Lv.3: Hiệu quả phòng thủ tăng

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần.png
Phe
Thiên Thần
Địa ngục.png
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng.png
Phe
Ánh Sáng
Lucius.jpgLucius
Người thú.png
Phe
Người Thú
Người rừng.png
Phe
Người Rừng
Xác ướp.png
Phe
Xác Ướp