FANDOM


Kaz
Thăng Thiên
Bàn Tay Gỗ
Kaz
Người rừng
Người rừng
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Kaz-fullview
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 2162
 202
 32
 5%
 ??
 ??
 ??
 ??%
Kỹ năng


Kaz-skill1
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:


Kaz-skill2
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:
  • Lv.4:


Kaz-skill3
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:


Kaz-skill4
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần
Phe
Thiên Thần
Địa ngục
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng
Phe
Ánh Sáng
Người thú
Phe
Người Thú
Người rừng
Phe
Người Rừng
KazKaz
Xác ướp
Phe
Xác Ướp
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.