Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement
SR
Thủ Lĩnh Rừng Xanh
Ira
[[Tập tin:{{{loại}}}.png|50px]]
{{{loại}}}
50px
Ira-fullview.png
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 C 10945
 A 1902
 D 908
 S 10%%
 B 180454
 S:13940
 C:1203
 S 10%+49%%
Kỹ năng
Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần.png
Phe
Thiên Thần
Địa ngục.png
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng.png
Phe
Ánh Sáng
Người thú.png
Phe
Người Thú
Người rừng.png
Phe
Người Rừng
Ira.jpgIra
Xác ướp.png
Phe
Xác Ướp

[[Thể loại:{{{loại}}}]][[Thể loại:]]

Advertisement