FANDOM


Belinda
Thăng Thiên
Tia Hy Vọng
Belinda
Ánh sáng
Ánh sáng
Trí tuệ
Trí tuệ
Belinda-fullview
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 5%
 480867
 51366
 7868
 5%
Kỹ năng


Belinda-skill1
Ánh Sáng Thần Thánh
 • Belinda sử dụng sức mạnh thần thánh để tấn công địch trên diện rộng 4 lần. Mỗi cú đánh thành công gây 110% sát thương ma thuật cho quân địch mục tiêu.
  • Lv.2: Sát thương tăng lên cho mỗi cú đánh liên tiếp giáng xuống
  • Lv.3: Đánh địch liên tiếp 5 lần


Belinda-skill2
Chúa Trời Trừng Phạt
 • Belinda bắn một quả cầu năng lượng thần thánh vào quân địch. Quả cầu sẽ nổ khi va chạm với tên địch đầu tiên mà nó đụng vào. Quân địch xung quanh do đó cũng chịu 160% sát thương.
  • Lv.2: Sát thương tăng đến 180%
  • Lv.3: Giảm độ Chính xác của mọi mục tiêu địch bị sát thương
  • Lv.4: Sát thương tăng đến 210%


Belinda-skill3
Chói Loá
 • Hiệu quả ra đòn quyết định của Belinda tăng 12%
  • Lv.2: Đòn quyết định giảm vĩnh viễn khả năng Kháng phép của địch xuống 5%. Khả năng có thể tích luỹ 4 lần.
  • Lv.3: Hiệu quả ra đòn quyết định tăng 18%


Belinda-skill4
Phước Lành
 • Belinda ban phước lành cho đồng minh có hiệu quả tấn công cao nhất, tăng hiệu quả tấn công của họ lên 15% và hiệu quả ra đòn quyết định lên 15%.
  • Lv.2: Belinda ban phước cho hai đồng minh có Hiệu quả tấn công cao nhất
  • Lv.3: Hiệu quả tấn công tăng 20%. Hiệu quả ra đòn quyết định tăng 20%

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần
Phe
Thiên Thần
Địa ngục
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng
Phe
Ánh Sáng
BelindaBelinda
Người thú
Phe
Người Thú
Người rừng
Phe
Người Rừng
Xác ướp
Phe
Xác Ướp
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.