FANDOM


Baden
Thăng Thiên
Căm ghét
Baden
Xác ướp
Xác ướp
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Baden-fullview
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 5%
 ??
 ??
 ??
 5%
Kỹ năng


Baden-skill1
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:


Baden-skill2
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:
  • Lv.4:


Baden-skill3
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:


Baden-skill4
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần
Phe
Thiên Thần
Địa ngục
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng
Phe
Ánh Sáng
Người thú
Phe
Người Thú
Người rừng
Phe
Người Rừng
Xác ướp
Phe
Xác Ướp
BadenBaden
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.