Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement
Ankhira.jpg
Huyền thoại-viền.png
Huyền Thoại+
Vẻ Đẹp U Mê
Ankhira
Người thú.png
Người thú
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Ankhira-fullview.png
Chỉ số Anh hùng
Chỉ số Tối thiểu Tối đa
 Sức Khoẻ
 Tấn Công
 Phòng Thủ
 Hiệu quả ra đòn quyết định
 ??
 ??
 ??
 ??%
 ??
 ??
 ??
 ??%
Kỹ năng


Ankhira-skill1.png
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:


Ankhira-skill2.png
'
  • Lv.2:
  • Lv.3:
  • Lv.4:


Ankhira-skill3.png
'
  • Lv.2:

Danh sách các Anh hùng trong game [ AFK Arena ]
Thiên thần.png
Phe
Thiên Thần
Địa ngục.png
Phe
Địa Ngục
Ánh sáng.png
Phe
Ánh Sáng
Người thú.png
Phe
Người Thú
Ankhira.jpgAnkhira
Người rừng.png
Phe
Người Rừng
Xác ướp.png
Phe
Xác Ướp
Advertisement